Foreningen

Formålet med Beboerforeningen Søholm er bl.a. formidling af en årlig sammenkomst, formidling af interessegrupper og i det hele taget at virke for varetagelse af fælles interesser for ejerne af ejendommene. Til at udføre dette har foreningen valgt en bestyrelse, som varetager følgende:

Ordinær årlig generalforsamling
Formel orientering om området og foreningen. Indeholder også et socialt element i form af uformel fællesspisning for deltagerne. Traktementet er gratis.

Sociale arrangementer
Afholdelse af Skt. Hans aften med gratis kaffe og kage (gratis slik til børnene). Øl & vand kan købes til billige priser. Stod også for arrangering af tidligere tiders familie-dag med lege om eftermiddagen, og fællesspisning om aftenen i foreningens festtelte på fællesarealet.

Kontakt til kommunale instanser
Omhandler primært vedligehold og anvendelse af kommunale veje, fortove og grønne områder, påvirkning af fartbegrænsning på Stamvejen, genopsætning af bomme/forhindringer ved bro og viadukt, forespørgsel om etablering af fælles plads/naturlegeplads, lystænding på Stamvejen og stikveje, anvendelse af arealer efter nedlægning af rensningsanlæg m.m.

Kontakt til Stiftelsen Sorø Akademi
Dialog om beskæring af buske og træer, så der bevares adgang til udsigt over søen. Foreningen har sponsoreret 5000,- kr til renovering af stianlæg omkring søen.

Hjemmeside
Foreningen medvirker til vedligehold og renovering af indbydende og informativ hjemmeside om området. Tanken er bl.a. at promovere området og oplyse om hjemmesiden til lokale ejendomsmæglere. Skal også indeholde relevant information for beboerne (f.eks vedtægter, referater, regnskab, fotos osv)

Nabohjælp
Opsætning af nabohjælp-skilt ved starten af Stamvejen. Afholdelse af debatmøde for alle beboere om præventive tiltag omkring indbrud i området. Konkret er der efterfølgende bestilt og udleveret gratis refleksveste med påtrykt ”NABOHJÆLP”.

Økonomi
Foreningen har 25.000 – 30.000 kr på foreningskontoen, og disse bruges bl.a. til: mad & drikke til generalforsamlingen, kaffe/kage/slik samt præmie for bedste heks til Skt Hans, indkøb af refleksveste, pavillon, festtelte og senest bord & bænkesæt til fællesarealet. Formålet med kontantbeholdningen er, at lade pengene komme så vidt muligt alle beboere til gavn. Derfor opfordres man til at komme med gode ideer til indkøb/forbrug.

Læs her mere om foreningen i vedtægterne


Seneste nyt

maj 6, 2024
Orientering omkring tilbagerulning af plejeplan på Vild Med Vilje arealet