Fjernvarme søholm

Infobrev – Fjernvarme 2025 Søholmkvarteret

Formålet med dette brev er at informere beboerne i Søholmkvarteret om den igangværende proces omkring fjernvarme.

Orienteringsmøde & ordinær generalforsamling:

Vi inviterer til orienteringsmøde og ordinær generalforsamling den. 3. maj 2023 kl. 19.00. – (Sted følger). Her vil repræsentanter fra Sorø Fjernvarme være tilstede med information om projektet, og det vil være muligt efterfølgende at stille spørgsmål.

Etablering af fjernvarme i Søholmkvarteret gælder kun øst for Nordmarksvej. Vestsiden af Søholm kommer med i f. m. etablering på Holbækvej – Dette sker også i etape 2. Der skal nyt rør ad Stamvejen med en pumpestation, som formentlig etableres tæt på rundkørslen.

Tilmelding:

Du kan allerede nu tilmelde dig på: https://affaldplus.dk/fjernvarme-i-din-bolig. Såfremt du er interesseret i at få fjernvarme, er tilmeldingen meget vigtig, da det på nuværende tidspunkt vil vidne om interessen. BEMÆRK: tilmeldingen er ikke bindende, og skal i givet fald gen-bekræftes formentlig medio 2024, hvorefter den betragtes som bindende. Tilslutningsprocent skal ligge på 60 for at gennemføre projektet.

OBS! I tilfælde af vitale nedbrud på jeres gasfyr inden fjernvarmen er installeret, vil Sorø Fjernvarme udbedre eller stille et andet gasfyr/varmekilde til rådighed, indtil fjernvarmen kan installeres. Det kræver dog man har tilmeldt via ovenstående link.

Afkobling af eksisterende varmekilde

Afkoblingsbetaling af gas, spuling, tomsugning og blænding af olietank er ikke inkluderet. Nedgravet olietank skal man selv annullere – overjordisk olietank fjernes af Sorø Fjernvarme. Som ejer skal du selv framelde olietank fra BBR-registret. Installation af fjernvarme er uafhængig af afkoblingspuljen (nedtagning af gas). Fjernvarme kan i de fleste tilfælde installeres uanset gas-skab stadig er monteret. Enkelte stedet vil der skulle laves særaftaler.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at tage fat I os!

Venlig hilsen

Bestyrelsen – Beboerforeningen SøholmTILBAGE